Ordförande har ordet

Äntligen…
 
Äntligen är ett ord som ligger nära till hands för stunden. Äntligen har vi kunnat ha ett fysiskt årsmöte. Äntligen har vi kunnat träffas igen för den årliga städdagen och äntligen är årets båtsäsong igång.

Uppslutning och engagemang vid årets städdag var exemplarisk och av alla goda samtal medlemmar emellan är det lätt att se att vi har saknat det personliga mötet. Intresset för att äga båt och vara medlem i vår välskötta förening är fortsatt stort. Vi har en kölista för nya medlemmar, kölista för andrahandsuthyrning samt kölista för byte till större båtplats. För att Styrelsen skall kunna administrera dessa listor i enlighet med föreningens stadgar så är det av största vikt att all båtplatsförmedling sker via Göran Ljungberg i styrelsen. Utöver den självklara turordningsprincipen så finns här också en viktig säkerhetsaspekt då vi vill ha kontroll på vilka båtar som ligger vid vår fina brygga. Styrelsen har vidare haft ett par möten under våren och arbetet med den nya klubb-/vaktstugan är påbörjat.

Initial ansökan till Växjö kommun är inskickad och ambitionen är att den nya stugan skall stå färdig till våren 2023. Nu stundar midsommarhelg och annalkande semestrar. Prognosen för midsommarvädret på Helgasjön ser bra ut så förhoppningsvis kan det ges möjlighet till några fina sjötimmar.

Styrelsen önskar er således en härlig båtsäsong ute på Helgehavet och titta gärna till era förtöjningar lite extra så att er båt ligger väl angjord med dragavlastare i aktern såväl som i fören.
 
Väl mött vid bryggan!

Ordföranden
Magnus Reitersjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *