Årsmötet avklarat

Den 28/4 hölls årsmöte i båtklubben, denna gång på plats i Gustavslundskolans matsal, efter två års pandemi. Förutom sedvanliga förhandlingar valdes en ny styrelse, där Magnus Reitersjö valdes till ordförande och Armin Sisic trädde in i rollen som vaktchef. Vi tackar avgående ordförande Roger Ekengren för hans engagemang i styrelsen, liksom Andreas Börjesson som nu lämnar sitt uppdrag som ledamot.

På mötet presenterades en investeringsplan för båtklubben, där fokus det närmaste året kommer att ligga på en ny vaktstuga, utbyte av bomfästen och förbättrad belysning på anläggningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *