Styrelsen

Ordförande, Magnus Reitersjö, ordforande@araby-batklubb.se, 072-583 41 75

Sekreterare, Therese Jaramillo, ledamot3@araby-batklubb.se

Kassör, Lennart Håkansson, kassor@araby-batklubb.se, 070-8451041

Bevakning och vakthållning, Armin Sisic, vaktchef@araby-batklubb.se

Bryggunderhåll och hamnområde, Roger Gustafsson, ledamot1@araby-batklubb.se, 072-7197869

Medlemslistor, andrahandsuthyrning, kölistor, Göran Ljungberg, ledamot4@araby-batklubb.se