Ordförande har ordet

Då var hösten här… Även om de senaste varma dagarna har skickat en förnimmelse om hur fin den gångna båtsommaren var.

För många är hösten slutet på båtsäsongen men för andra har den precis börjat. När båten väl är uppe på land är det hög tid att sjösätta olika förbättringsprojekt inför kommande säsong. Några båtägare putsar och fejar på befintlig skuta, andra båtägare letar efter en större båt alternativt en mindre dito. Någon båtägare har kanske kommit fram till att äga båt inte är rätt just för stunden. Har ni ett potentiellt förändrat båtplatsbehov till kommande säsong, kontakta Göran Ljungberg i styrelsen.

Klubbens egna förbättringsprojekt för den kommande säsongen är arbetet med den nya klubbstugan. Arbetet fortgår fortsatt enligt plan. Vi har precis erhållit strandskyddsdispens från kommun såväl som länsstyrelse, varpå nästa steg är att ta fram bygglovshandlingar. Planen är att bygga till den befintliga stugan i västlig riktning mot brygganläggningen. Enheterna harmoniseras vidare till en enhet med ett tillhörande altandäck. Vi återkommer med mer info längre fram.

Slutligen, ett stort tack till samtliga medlemmar för den gångna säsongen. Vi bygger föreningen tillsammans!

Ordföranden
Magnus Reitersjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *